Psihoterapija je...

Psihoterapijo lahko najbolj preprosto opišemo kot zdravljenje duše preko avtentičnega pogovora. ODNOS je tisti ki je zdravilen, ki (po)ZDRAVI.

Psihoterapija pravzaprav predstavlja neko novo, prijetno, pozitivno izkušnjo za človeka, ki je (bil) kakorkoli ranjen.

Psihoterapija je ena od oblik pomoči, ko se znajdemo v  duševni stiski. Pomaga pri reševanju težav na čustvenem, kognitivnem, vedenjskem in medosebnem podorčju, ki jih doživlja posameznik.

Cilj psihoterapije je preoblikovati, olajšati ali odpraviti obstoječo simptomatiko ter klienta podpreti na poti njegove osebnostne rasti.

Psihoterapevt iskreno, z veliko mero empatije podpira in verjame v klienta. Je avtentičen, udeležen, uglašen. Klienta spodbuja pri razvoju vseh njegovih potencialov ter pri doseganju kvalitete življenja. TUKAJ IN ZDAJ.

Kdaj obiskati psihoterapevta?

Dovoljeno nam je poiskati pomoč in jo sprejeti...

Ko ima človek težavo, kar pomeni, da se njegovo psihofizčno (blago)stanje slabša oz. je porušeno, se to kaže na način, da  ne zmore več uspešno funkcionirati v vsakodnevnem zasebnem življenju in/ali v odnosu z drugimi, s svojimi problemi pa se težje ali sploh ne zmore več soočati in jih konstruktivno reševati.

Dovoljeno nam je poiskati pomoč in jo sprejeti. Ni se nam potrebno počutiti slabo. To lahko preprečimo ali pa to neprijetno stanje umaknemo iz svojega življenja.

Pomembno se je zavedati, da psihoterapija ni zgolj podpora pri (že hudi) patologiji, pač pa lahko pripomore h kvalitetni preventivi in prepreči tako večje kot manjše in ponavljajoče (kumulativne) travme.

Komu je psihoterapija namenjena?

Psihoterapija je namenjena vsem, ki se na katerikoli točki oz. na kateremkoli področju svojega življenja znajdejo v duševni stiski. Vsem, ki zaupajo v terapevtski odnos in proces, ki verjamejo, da pogovor s psihoterapevtom (morda) lahko pomaga, da (znova) ZAŽIVIJO svoje življenje.

Sprejemam samo posameznike, ki vstopajo v terapevtski proces prostovoljno, torej da gre za njihovo osebno odločitev, ki jo spremlja notranja motivacija za delo na sebi. Prav tako med mano in klientom ne sme obstajati predhodno poznanstvo.

"Odnos je tisti, ki zdravi."

Psihoterapevtski proces...

Psihoterapija je proces, ki poteka v odnosu med psihoterapevtom in klientom.

Pomembna so redna, ustaljena, vnaprej medsebojno dogovorjena srečanja. Običajno se srečujeva enkrat tedensko po eno uro.

Psihoterapevtski proces ima vzpone in padce, lahko tudi stagnira. Tudi če se na videz nič ne dogaja oz.  ne spreminja, zadaj teče pomemben proces. Psihoterapevt in klient ga skupaj odkrivata, sprejmeta.

Kako poteka?

Nikoli vnaprej ne vemo koliko srečanj bo posameznik potreboval, da se bo počutil bolje, dobro. Pri vsakem klinetu je drugače, saj ima vsak svojo, unikatno zgodbo oz. življenjski scenarij.

Kratkoročni in dolgoročni cilji

Na začetku zastaviva kratkoročne in dolgoročne cilje, ki jih tekom procesa preverjava, dopolnujeva, spreminjava. Vse se dogaja spontano in za klienta varno.

Sklenitev terapevtskega dogovora

V sklopu prvih nekaj srečanj psihoterapevt in klient skleneta pisni delovni dogovor o terapevtskem procesu.

Zaupnost

Kar se spregovori in karkoli se zgodi v procesu psihoterapije, ostaja zaupno. Vse podeljene vsebine med psihoterapevtom in klientom ostaneta med njima.

Terapevtski dogovor

V sklopu prvih nekaj srečanj terapevt in klient skleneva pisni dogovor o terapevtskem procesu. Ta zajema način dela, srečanja, zaupnost, ceno posameznih srečanj ipd. Klient dobi vpogled v to kaj od psihoterapije z menoj pričakovati, jaz pa ali sem kot psihoterapevtka lahko v podporo pri doseganju klientovih zastavljenih ciljev.

Zaupnost

Kar se spregovori in karkoli se zgodi v procesu psihoterapije, ostaja zaupno. Vse podeljene vsebine med psihoterapevtom in klientom ostaneta med njima.

Obstaja pa izjema in sicer: v kolikor psihoterapevt presodi oz. verjame, da je njegov klient ali nekdo drug (še posebej otrok) v kakršnikoli nevarnosti, je dolžan ukrepati oz. klienta opozoriti na sporne okoliščine.

Pri svojem delu sem zavezana Etičnemu kodeksu Društva psihologov Slovenije in društva SINTA.

Supervizija

O svojem delu s klienti se psihoterapevt pogovarja s svojim supervizorjem, dolgoletnim izkušenim psihoterapevtom. Tudi ta je zavezan k molčečnosti glede vsebine, ki jo posluša.

Rezervirajte svoj prvi termin

Pokličite me na mojo telefonsko številko +386 41 834 993 ali pa mi pišite na moj email naslov info@zaziveti.si

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.