PREŽIVETI IN ZAŽIVETI

Psihoterapija in psihološko svetovanje

Psihoterapija je namenjena vsem, ki se na katerikoli točki oziroma na kateremkoli področju svojega življenja znajdejo v duševni stiski. Vsem, ki zaupajo v terapevtski odnos in proces, ki verjamejo, da pogovor s psihoterapevtom (morda) lahko pomaga, da (znova) ZAŽIVIJO svoje življenje.

Psihoterapija za odrasle

Individualna psihoterapevtska obravnava za posameznike, ki se samostojno odločijo za delo na sebi. Psihoterapija poteka kot proces in je usmerjena v osebnostno rast.

Podporne in terapevtske skupine

Za osebe s težavami na področju duševnega zdravja in/ali njihove svojce oz. bližnje. Usmerjene so v podporo oz. poglobljeno terapevtsko obravnavo udeleženih.

Predavanja in delavnice

Psihoedukacija s področja motenj razpoloženja, motenj hranjenja, osebnostnih motenj, (de)stigmatizacije duševnih težav, psihosomatike, asertivnosti, (samo)zagovorništva.

Storitve za podjetja

Predavanja, psihoedukativne delavnice, ki naslavljajo tematike s področja duševnega zdravja ter vodenje podpornih ali terapevtskih skupin. Organiziram tudi skupinske STOTT pilates programe.

Psihoterapija je proces...

Psihoterapija je proces, ki poteka v odnosu med psihoterapevtom in klientom. Pomembna so redna, ustaljena, vnaprej medsebojno dogovorjena srečanja. Običajno se srečujeva enkrat tedensko po eno uro

Nikoli vnaprej ne vemo koliko srečanj bo posameznik potreboval, da se bo počutil bolje, dobro. Vsak klient ima namreč svojo unikatno zgodbo oz. življenjski scenarij.

Kratkoročni in dolgoročni cilji

Na začetku zastaviva kratkoročne in dolgoročne cilje, ki jih tekom procesa preverjava, dopolnujeva, spreminjava. Vse se dogaja spontano in za klienta varno.

Sklenitev terapevtskega dogovora

V sklopu prvih nekaj srečanj psihoterapevt in klient skleneta pisni delovni dogovor o terapevtskem procesu. Ta zajema način dela, srečanja, zaupnost, ceno posameznih srečanj ipd. Dogovor klientu omogoča vpogled v to kaj lahko od psihoterapije z menoj pričakuje. Prav tako jaz kot terapevtka dobim vpogled ali klienta lahko podprem pri doseganju zastavljenih ciljev.

Zaupnost

Kar se spregovori in karkoli se zgodi v procesu psihoterapije, ostaja zaupno. Vse podeljene vsebine med psihoterapevtom in klientom ostaneta med njima.

Psihoterapijo...

Lahko najbolj preprosto opišemo kot zdravljenje duše preko avtentičnega pogovora. ODNOS je tisti ki je zdravilen, ki (po)ZDRAVI.

Psihoterapija pravzaprav predstavlja neko novoprijetnopozitivno izkušnjo za človeka, ki je (bil) kakorkoli ranjen.

Namenjena je vsem, ki želijo ponovno zaživeti.

Preživeti in ZAŽIVETI.

Sprememba, nov začetek, osebnostna rast, fleksibilnost, samoaktualizacija, duševna in čustvena zrelost ter globlje razumevanje smisla življenja...
Verjamem, da odnos zdravi. Iskren, pristen, empatičen pogovor vodi v poglobljene uvide vase. Tako pri meni kot pri drugem, s katerim se uspem povezati. Verjamem v proces, ki je zame pomembnejši kot cilj. V življenju so vzponi in padci. Padec si predstavljam kot zalet za navzgor, za vzpon – osebnostno rast. Ko preživimo, lahko zares zaživimo svoje življenje.

Kaj o meni
pravijo drugi?

Na terapijo sem prišla v zelo slabem stanju in z mnogimi težavami, o katerih sploh nisem znala zares govoriti, kaj šele, da bi jih reševala. Med pogovorom z Anjo se čutim sprejeto in razumljeno, ne glede na to, kaj razmišljam in počnem. Zelo cenim občutek, da ji lahko popolnoma zaupam ter da pri meni opazi stvari, ki se jih sploh ne zavedam. Zavedam se sicer, da je psihoterapija dolgotrajen in zahteven proces, vendar že zdaj (po 3 mesecih terapije) vidim, da se mi zdi vsaj v nekaterih segmentih zaradi pogovorov z Anjo moje življenje vsaj malo lažje.
Ana
Ljubljana
Anja je neverjetno profesionalna in hkrati vedno zelo topla in človeška. Ker me zelo dobro pozna, vem, da ji lahko zaupam in vem, da mi bo vedno svetovala po svojih najboljših močeh in mi pomagala skozi najtežje zagate.
Ema
Glasgow
Anja je kot človek zelo dober sogovornik, širokega pogleda, altruist. Mislim, da je sposobna zelo dobro delati z vsemi starostnimi skupinami. Polno zaupam v njeno strokovnost, presojo. Všeč mi je način, na katerega se odziva; daje mi vedeti, da so lahko odnosi tudi "enostavni". Iskreno bi lahko zanjo uporabil marsikateri superlativ, ampak sem se temu namerno izognil, ker sem prepričan, da s tovrstnimi navedbami drugi ne bodo skoparili. Skrtaka, meni je Anja kot psiholog in kot človek dala že veliko misliti. V veliko oporo mi je.
Slavko
Ljubljana
Anja je strokovnjakinja, ki mi je pomagala prepoznati moje strahove, nefunkcionalnosti, ... stvari, ki jih prej nikakor nisem mogel videti zaradi nezavednega avtomatizma. Toplo priporočam vsem, ki si resnično želite spremembe in ste pri tem pripravljeni z Anjino pomočjo odkriti boleče, strašljive in ostale nezavedne dele vaše osebnosti. Če ji boste dopustili, boste lahko postali bolj funkcionalna osebnost z večjim olajšanjem in svobodo.
Boštjan
Ljubljana

Kreativno pisanje in članki

Veliko pišem. Preko pisanja se izražam, raziskujem, zapisujem ugotovitve in jih rada (po)delim. Na moji strani si lahko preberete o različnih vsebinah s katerimi se ukvarjam, ki me motivirajo, dajo misliti.  Nekatere vsebine so moje avtorske, pri drugih sem soavtorica. Vabljeni k branju.

Predavanja in delavnice

Štirje stebri ravnotežja – misli, vedenje, telo, čustva

V mesecu marcu društvo Mlada akademija organizira serijo spletnih dogodkov na temo duševnega zdravja doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere ter z njim povezane izzive, naslovljene “Štirje stebri ravnotežja – misli, vedenje, telo, čustva”. Na njihovo prijazno povabilo bom izvajala psihoedukativno delavnico “TELO ČUSTVUJE”. Ko gremo v življenju skozi različne izkušnje, se ne odzivamo samo s čustvi, mislimi in vedenjem, pač pa se lahko zelo močno izrazi tudi telo…

Predavanja in delavnice

Svetovni dan dušenega zdravja 2021: IZGORELOST – notranji razlogi, okrevanje in preventiva

Ob obeležitvi Svetovnega dneva duševnega zdravja 2021 sem v okviru programa OMRA, kjer aktivno sodelujem, pripravila predavanje o psiholoških vzrokih zakaj nekdo razvije stanje izgorelosti, o ključnem delu t.i. zapovedi oz. gonil in prepovedi, ki so močno zakoreninjene v nas. Spregovorim tudi o načinu okrevanja kot procesu ter kako poskrbeti zase da (ponovno) ne izgorimo. Osrednja tema pa je tudi čustvovanje telesa – znak, da ne (po)skrbimo zase.

Radijska oddaja

Od izgorelosti do ravnovesja

Na radiu Agora v sklopu oddaje Poti iz labirintov nastajajo prispevki, ki naslavljajo področje duševnega zdravja. V sklopu tedna, ki je bil posvečen dnevu duševnega zdravja, sva članici programa OMRA, psihologinja Anja Ibrčič in psihiatrinja Mojca Z. Dernovšek spregovorili o aktualno zelo razširjeni problematiki izgorelosti, ki zajema tako delo kot medosebne odnose. Spregovoriva o vzročnih dejavnikih, prepoznavanju, okrevanju, preventivi oz. kako poskrbeti zase, ko telo začne čustvovati.

Rezervirajte svoj prvi termin

Pokličite me na mojo telefonsko številko +386 41 834 993 ali pa mi pišite na moj email naslov info@zaziveti.si